Evenimentul anului pentru pasionatii de arta culinara
3 decembrie 2024 • Hotel JW Marriott

Concurs gastronomic by Electrolux

1. ORGANIZATORUL

 1. Organizatorul campaniei este Societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Calea Traian nr. 23-29, Satu Mare, judet Satu Mare, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J30/1/1990, CUI RO 2385817 (denumit în continuare: „Organizator”).
 2. Campania este adresata celor prezenti la conferinta Food Content Creators Conference din data de 06 decembrie 2023.
 3. Campania nu este organizata sau co-organizata de către Evensys, fiind strict responsabilitatea ELECTROLUX ROMANIA S.A.

2. Aria si durata campaniei

 1. Campania se desfășoară pe data de 06.12.2023 între orele 10:00:00 și 15:45:00, inclusiv (denumit in continuare ”Durata”), în cadrul evenimentului Food Content Creators Conference, organizat la JW Marriot.
 2. Campania este organizata si se desfășoară pe teritoriul României.

3. Participantii

 1. Participantul la campanie (denumit în continuare „Participant”) poate fi doar o persoană fizică, care:
 • să aibă vârsta de peste 18 ani cel târziu la data înscrierii în campanie,
 • este un consumator și acționează în scopuri care nu fac parte din activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională.
 • locuiește pe teritoriul României.
 • îndeplinește condițiile de participare la Campanie, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament.
 1. Participantul la Campanie nu poate fi un angajat sau colaborator al Organizatorului. Nu pot participa la Campanie nici membrii familiilor acestora, respectiv soțul/soția, părinții, bunicii, copiii, nepoții, frații și surorile.
 2. Un participant se poate inscrie o singura data in Campanie.

4. Reguli de Campanie

 1. Sarcina Participantului în cadrul Campaniei este de a completa talonul primit la intrarea la conferinta sau la standul Electrolux cu datele personale si de a raspunde corect la intrebarea inscrisa pe talon: “Care este “ingredientul secret” a lui Chef Lambrino pentru pastrarea nutrientilor, texturii si a gustului legumelor in reteta prezentata?”.
 2. Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie isi lase datele personale completate si sa raspunda corect la intrebarea de pe talon, “Care este “ingredientul secret” a lui Chef Lambrino pentru pastrarea nutrientilor, texturii si a gustului legumelor in reteta prezentata?”, intrebare bazata pe activitatea la standul Electrolux in intervalul orar 12.30.00 – 13.15.00.
 3. Organizatorul va lua în considerare numai taloanele participante ce îndeplinesc condițiile de la Punctul 4.1.  si contin raspunsul corect la intrebare. Taloanele cu raspunsuri gresite vor fi invalidate.
 4. Prin completarea talonului, Participantul declară că:
 • Datele personale îi apartin
 • Raspunsul lui la intrebare si nu încalcă niciun drept al unor terțe părți și, prin urmare, nicio terță parte nu va înainta pretenții împotriva Organizatorului în legătură cu utilizarea de către acesta a raspunsului în modul specificat în prezentul Regulament,
 1. Raspunsul la intrebare nu trebuie să conțină vulgarități, conținut ofensator sau contrar bunelor maniere și legislației în vigoare.
 2. În momentul inscrierii in concurs, Participantul confirmă că îndeplinește criteriile care îi dau dreptul de a participa la Campanie și este de acord să participe la Campanie în condițiile Regulamentului.

5. Premiile

 1. Premiul campaniei constă în 5 blendere sport, în valoare totală de 949,95 lei + TVA (1 x 189,99 lei + TVA) – https://www.electrolux.ro/kitchen/small-kitchen-appliances/table-blenders/table-blender/e3sb1-4st/
 2. Câștigătorii vor fi alesi prin tragere la sorți direct din urna/bolul în care vor fi adunate taloanele cu inscrieri. 
 3. Câștigătorii vor fi anunțați la momentul extragerii, dar și pe pagina de Facebook a Food Content Creators Conference la finalul conferinței, dar nu mai târziu de ora 19:00. – https://www.facebook.com/FoodContentCreatorsRo
 4. Câștigătorii care nu sunt prezenti la extragere si nu pot ridica premiul pe loc, sunt rugati să contacteze Organizatorul, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Electroluxromania/ pentru a furniza informatiile necesare validarii si pentru a putea primi premiul.
 5. În cazul în care castigatorii nu revin cu un mesaj pe pagina Organizatorului, în termen de 72 de ore, premiul nu va mai fi oferit și nu se va extrage un nou câștigător.

6. Date cu caracter personal

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”.

2. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa nr. 1 la Regulamentul Campaniei si face parte integranta din acesta.

7. Dispoziții finale

 1. Regulamentul campanieului este disponibil pe site-ul Campaniei, in mod gratuit.
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Modificarea Regulamentului se va face prin Act aditional, care va fi autentificat in aceleasi conditii si care va intra în vigoare din momentul în care Regulamentul modificat este publicat pe site-ul Campaniei. O modificare a termenilor și condițiilor nu poate restricționa drepturile deja dobândite de Participanți.
 3. Participantul poate depune o plângere cu privire la modul în care se desfășoară Campania. Reclamațiile vor fi soluționate de către Organizator în termen de 14 zile de la primirea reclamației.
 4. Pentru a depune o plângere sau o reclamație cu privire la modul de desfășurare a Campanieului, la Regulamentul acestuia sau în orice alte chestiuni referitoare la Campanie, trebuie să contactați Organizatorul prin trimiterea unui e-mail la următoarea https://www.electrolux.ro/support/contact-us/. Reclamația trebuie să conțină numele, prenumele și adresa participantului, precum și indicarea motivului pentru care a depus reclamația și a comportamentului specificat al Organizatorului. De asemenea, reclamațiile pot fi trimise la adresa înregistrată a Organizatorului.
 5. Orice informație despre Campanie conținută în materialele promoționale și publicitare are doar un caracter auxiliar, domeniul de aplicare a drepturilor Participanților și ale Organizatorului fiind definit de prezentul Regulament.
 • Hosting by Host-Age.ro